15-04-2020, 00:33

Hướng dẫn cách làm hiện các File ở USB bị ẩn đi do virus

Làm hiện File bị ẩn đi do virus. Nhiều khi sau khi bị nhiễm virus hoặc thậm chí là khi đã diệt virus, các thư mục của bạn bị ẩn đi một cách lạ thường. Hãy thử cách sau.

Để hiện file ẩn trong USB bằng cách sử dụng cmd bạn hãy thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Mở hộp thoại RUN bằng tổ hợp phím Windows + R rồi nhập cmd để mở Command Prompt

Hướng dẫn cách làm hiện các File ở USB bị ẩn đi do virus

Bước 2: Di chuyển cmd đến thư mục USB của bạn bằng cách lệnh 'tên ổ:” ví dụ như dưới đây do ổ USB của người dùng là ổ D nên lệnh sẽ là D:

Bước 3: Ta gõ lệnh 'attrib -s -h -a * /s /d” trong đó

  • -S để bỏ đi thuộc tính hệ thống bị khóa;
  • -H là bỏ đi thuộc tính ẩn bị khóa;
  • /S, /D có chức năng thay đổi thuộc tính cho tất cả file, thư mục trong ổ USB.

Bước 4: Mở USB để kiểm tra lại xem các file của bạn đã hiện lên hay chưa