25-02-2020, 15:40

Hướng dẫn cách bật Dark Mode trên YouTube phiên bản web

YouTube đã có Dark Mode được một thời gian, song cách bật lại có chút phức tạp và cũng đã tahy đổi theo thời gian. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách mới nhất để bật Dark Mode trên YouTube phiên bản web.

Bật Dark Mode trên YouTube

Tại màn hình chờ của YouTube, click vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải.
Trong menu vừa xổ ra, click vào dòng Dark theme: Off, và click vào nút gạt để nó bật thành Dark theme: on. Vậy là xong.
Hướng dẫn cách bật Dark Mode trên YouTube phiên bản web

Đổi nền Chrome sang Dark Mode

Giờ YouTube của bạn đã chuyển sang nền tối, nhưng có thể phần viền rìa của trình duyệt vẫn còn ở màu sáng. Bạn có thể dùng cách sau đây để chuyển nốt nền trình duyệt sang màu tối:
  • Trên Windows 10, click chuột phải vào hình nền desktop → Personalise → Colours, rồi đổi từ default app mode sang Dark.
  • Trên macOS, vào System Preferences → General → Appearance, rồi click chọn Dark.
Nguồn: maketecheasier