15-10-2019, 08:50

Danh sách các generic key RTM (bán lẻ) và KMS (mặc định) cho tất cả phiên bản Windows 10

Generic key (còn gọi là default key) - Key mặc định Microsoft dành cho Windows 10, sẽ cho phép bạn cài phiên bản hệ điều hành mong muốn nhưng chưa kích hoạt nó.

Danh sách các generic key RTM (bán lẻ) và KMS (mặc định) cho tất cả phiên bản Windows 10

Sử dụng generic key có thể hữu ích khi bạn muốn cài đặt phiên bản Windows 10 nào đó để đánh giá hoặc thử nghiệm trên PC hay máy ảo, hoặc chỉ do hiện bạn không có khóa bản quyền sản phẩm và sẽ kích hoạt nó sau.

Bài viết này cung cấp cho bạn danh sách các generic key RTM (bán lẻ) và KMS (mặc định) cho tất cả phiên bản Windows 10.

Phiên bản Windows 10Generic Key RTMKey cài đặt KMS Client
Windows 10 HomeYTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7
 
Windows 10 Home N4CPRK-NM3K3-X6XXQ-RXX86-WXCHW 
   
Windows 10 ProVK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66TW269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Windows 10 Pro N2B87N-8KFHP-DKV6R-Y2C8J-PKCKTMH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
   
Windows 10 Pro for WorkstationsDXG7C-N36C4-C4HTG-X4T3X-2YV77NRG8B-VKK3Q-CXVCJ-9G2XF-6Q84J
Windows 10 Pro N for WorkstationsWYPNQ-8C467-V2W6J-TX4WX-WT2RQ9FNHH-K3HBT-3W4TD-6383H-6XYWF
   
Windows 10 EducationYNMGQ-8RYV3-4PGQ3-C8XTP-7CFBYNW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
Windows 10 Education N84NGF-MHBT6-FXBX8-QWJK7-DRR8H2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
   
Windows 10 Pro Education8PTT6-RNW4C-6V7J2-C2D3X-MHBPB6TP4R-GNPTD-KYYHQ-7B7DP-J447Y
Windows 10 Pro Education NGJTYN-HDMQY-FRR76-HVGC7-QPF8PYVWGF-BXNMC-HTQYQ-CPQ99-66QFC
   
Windows 10 EnterpriseXGVPP-NMH47-7TTHJ-W3FW7-8HV2CNPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
Windows 10 Enterprise G YYVX9-NTFWV-6MDM3-9PT4T-4M68B
Windows 10 Enterprise G N 44RPN-FTY23-9VTTB-MP9BX-T84FV
Windows 10 Enterprise NWGGHN-J84D6-QYCPR-T7PJ7-X766FDPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
Windows 10 Enterprise SNK96Y-D9CD8-W44CQ-R8YTK-DYJWXFWN7H-PF93Q-4GGP8-M8RF3-MDWWW
   
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB N 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ
Windows 10 Enterprise 2016 LTSB DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ
Windows 10 Enterprise 2016 LTSB N QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639
   
Windows 10 S3NF4D-GF9GY-63VKH-QRC3V-7QW8P