3-10-2019, 22:20

Đăng xuất nhanh hàng loạt trang web phổ biến với Logify

Logify về cơ bản là một dịch vụ web, sử dụng miễn phí và chỉ có một tính năng duy nhất là giúp bạn đăng xuất các dịch vụ khác nhau. Để đăng xuất, bạn chỉ cần truy cập vào trang chủ > bấm nút tròn màu xanh có mũi tên ở trong.

Đăng xuất nhanh hàng loạt trang web phổ biến với Logify

Logify sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình, đăng xuất toàn bộ trang web mà dịch vụ hỗ trợ như Amazon, Dropbox, Google, Netflix, Office 365, SoundCloud, Skype, Steam,...

Mặc dù, bạn có thể đăng xuất nhanh bằng cách đóng trình duyệt hoặc xoá cookies nhưng giải pháp này không hay khi bạn cần tiếp tục sử dụng trình duyệt. Logify thì sẽ tiện lợi hơn khi nó hoạt động tốt trên nhiều trình duyệt và không cần cấp quyền gì cả.