9-09-2019, 17:11

Cách tính tiền dưỡng sức, phục hồi sau thai sản

Theo quy định tại Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, ngay sau khi hưởng chế độ nghỉ thai sản 6 tháng, trong 30 ngày đầu đi làm trở lại mà sức khỏe chưa phục hồi thì người lao động được nghỉ thêm 5 đến 10 ngày và được hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh.

Cách tính tiền dưỡng sức, phục hồi sau thai sản
Sau khi nghỉ thai sản 6 tháng được hưởng dưỡng sức sau sinh
Cụ thể số ngày nghỉ cụ thể như sau:
  • Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh 1 lần từ 2 con trở lên.
  • Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật.
  • Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

Cách tính tiền dưỡng sức, phục hồi sau thai sản

Mức hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh được tính theo công thức: 30% mức lương cơ sở x số ngày nghỉ. Chẳng hạn tính mức dưỡng sức sau sinh cho lao động nữ đẻ thường vào tháng 9/2019 sẽ là: 30% x 1.490.000 x 5 = 2.235.000 đồng. 

Như vậy, mỗi ngày nghỉ dưỡng sức người lao động được nhận một khoản tiền bằng 30% mức lương cơ sở là 447.000 đồng.

loading...
Cùng chuyên mục