24-06-2019, 20:20

Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019 thí sinh và phụ huynh cần lưu ý

Ngoài việc hoàn tất thủ tục dự thi, đính chính sai sót nếu có và nghe phổ biến quy chế từ ban giám thị tại điểm thi, cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019 cũng có nhiều thay đổi so với năm trước. Dưới đây là một số thông tin về cách tính điểm mà các thí sinh và phụ huynh cần lưu ý nhé.
Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019 thí sinh và phụ huynh cần lưu ý

Lịch thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019

Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019 (Theo Giáo Dục Việt Nam)

Điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2019 bao gồm điểm số của các bài thi, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12, điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 để tính điểm xét tốt nghiệp.
Điểm xét tốt nghiệp được lấy đến hai chữ số thập phân, do phần mềm máy tính tự động thực hiện.
Để được xét duyệt và công nhân tốt nghiệp THPT năm 2019, các bạn cần lưu ý thêm:
  • Thí sinh đã đăng ký dự thi cả 2 bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội mà bỏ 1 trong 2 bài thi sẽ bị coi là dự thi không đủ số bài thi và không được xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.
  • Thí sinh cần đủ điều khiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp lấy điểm để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5,0 điểm trở lên để được công nhận tốt nghiệp THPT.

Công cụ hỗ trợ tính tổng điểm 4 bài thi cần đạt để đậu tốt nghiệp THPT năm 2019 (Theo EOF, Tinh tế)

Ngoài việc áp dụng công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2019 từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, bạn có thể sử dụng công cụ trực tuyến từ EOF để tính điểm tốt nghiệp nhé.
Bạn chỉ cần cung cấp Điểm tổng kết lớp 12; Điểm khuyến khích (nếu có); Điểm điểm ưu tiên (nếu có) để có kết quả cuối cùng nhé (được áp dụng theo công thức tính thủ công).