26-05-2019, 07:50

Cách tải và cài đặt Epic Games Launcher

Cách tải và cài đặt Epic Games Launcher
Epic Games Launcher là công cụ hỗ trợ tải và chơi game được phân phối trên Epic Games Store - cửa hàng game mới tương tự như Uplay hay Steam mà chúng ta từng biết.