16-04-2019, 17:30

Hướng dẫn theo dõi tuyến xe buýt Hà Nội trên di động

Hướng dẫn theo dõi tuyến xe buýt Hà Nội trên di động
Để làm được điều đó, trước tiên đó là nhận thức của người dân với môi trường, sau đó là kinh tế và hơn nữa hệ thống xe buýt ở Hà Nội cũng đã có tính kết nối cao giữa các tuyến xe bus.