22-03-2019, 19:20

Tổng hợp điểm mới Quy chế thi THPT quốc gia 2019

Tổng hợp điểm mới Quy chế thi THPT quốc gia 2019
Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18/03/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT quốc gia đã được ban hành trước đó. Theo Thông tư này, kỳ thi THPT quốc gia năm nay có nhiều điểm mới đáng chú ý.