10-09-2018, 00:31

Cài đặt Windows 10 – Phần 5 (Thay trình duyệt mặc định)

Nếu bạn nâng cấp lên Windows 10 từ Windows 7 hoặc 8, bạn sẽ nhận thấy rằng Microsoft Edge, hiện là trình duyệt mặc định của bạn. Ngay cả khi Chrome hoặc Firefox là cài đặt mặc định của bạn trước đây. Edge Browser nhanh hơn một chút so với Chrome hoặc Firefox. Nhưng không cung cấp mức độ mở rộng mà đối thủ cạnh tranh của nó cung cấp. Nếu bạn là người dùng Chrome hoặc Firefox, bạn sẽ muốn thay trình duyệt mặc định của mình ngay lập tức.

1. Điều hướng đến settings

Cài đặt Windows 10 – Phần 5 (Thay trình duyệt mặc định)

2. Nhấp vào System

3. Chọn Ứng dụng mặc định từ ngăn bên trái. 

4. Nhấp vào biểu tượng Microsoft Edge trong tiêu đề “Trình duyệt web”. 

5. Chọn Thay trình duyệt mặc định mới (ví dụ: Chrome). 

Chỉ cần 5 bước cực kì đơn giản là bạn hoàn toàn có thể Thay trình duyệt mặc định quen thuộc của bận rồi.