21-08-2018, 14:02

Hhướng dẫn cách bấm dây mạng chuẩn nhất với vài bước nhanh gọn

Đối với 1 người không chuyên thì việc bấm dây mạng không phải là một công việc đơn giản, nó không dễ dàng như việc nối phích cắm của dây điện mà trong sợi dây cáp mạng có rất nhiều sợi dây nhỏ với những màu sắc khác nhau.

Cách bấm dây cáp mạng phải tuân thủ theo một số nguyên tắc cơ bản với 2 chuẩn thông dụng nhất hiện nay đó là chuẩn T568A (gọi tắt là chuẩn A) và T568B (gọi tắt là chuẩn B). Việc bấm lại dây mạng cũng là một trong những cách tăng tốc độ mạng rất hiệu quả. Dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách bấm dây mạng chuẩn nhất với vài bước nhanh gọn.

Chuẩn bị:

  • Hạt mạng loại RJ45.
  • Dây cáp mạng.
  • Kìm bấm mạng.

Các kiểu bấm dây mạng

Sơ đồ vị trí dây của chuẩn A và chuẩn B từ trái qua phải.

  • Chuẩn A - T568A: trắng xanh lá cây, xanh lá cây, trắng cam, xanh lam, trắng xanh lam, cam, trắng nâu, nâu.
  • Chuẩn B - T568B: trắng cam, cam, trắng xanh lá cây, xanh lam, trắng xanh lam, xanh lá cây, trắng nâu, nâu. 

Hhướng dẫn cách bấm dây mạng chuẩn nhất với vài bước nhanh gọn

Có 2 kiểu bấm là Cáp thẳng và Cáp chéo

  • Cáp chéo: mỗi đầu dây 1 chuẩn, 1 đầu chuẩn A, 1 đầu chuẩn B hoặc ngược lại. Cách bấm này sẽ sử dụng để kết nối máy tính với Hub/Switch, Switch đến router, Switch đến PC hoặc Server, nối hub đến PC hoặc server, vv nói chung là các thiết bị khác loại.
  • Cáp thẳng: Cả 2 đầu dây cùng 1 chuẩn, cùng chuẩn A hoặc cùng chuẩn B. Cách bấm này dùng để kết nối các máy tính với nhau điển, kết nối các thiết bị cùng loại.

Bạn sẽ lựa chọn 1 trog 2 cách bấm trên để bấm dây mạng cho phù hợp với nhu cầu của mình.

Cách bấm dây mạng nhanh nhất

Bấm dây mạng chuẩn A

Bước 1:

Sắp xếp các sợi dây nhỏ theo đúng thứ tự của chuẩn A là: trắng xanh lá cây, xanh lá cây, trắng cam, xanh lam, trắng xanh lam, cam, trắng nâu, nâu.

Để dễ nhớ hơn bạn có thể sắp xếp dây theo cặp: xanh lá - cam - xanh lam - nâu. Dây có 2 màu sẽ đứng phía trước, sau đó đổi dây ở vị trí số 4 sang vị trí thứ 6 là đúng chuẩn.

Bước 2:

Vuốt các sợi dây cho thẳng, bằng và dùng kéo của kìm bấm mạng cắt cho thẳng tắp.

Bước 3:

Đưa dây mạng và hạt mạng, hạng mạng sẽ có để theo hướng có ghim cài xuống phía dưới. Chúng ta cố gắng đưa các đầu đồng chạm với điểm sâu nhất của hạt mạng.

Bước 4:

Sau khi quan sát thấy tất cả các đầu đồng trong các sợi dây chạm đều điểm cuối hãy đưa vào kìm để bấm lại cho cố định. 

Cách bấm dây mạng chuẩn B

Sắp xếp các sợi dây nhỏ theo đúng thứ tự của chuẩn B là: trắng cam, cam, trắng xanh lá cây, xanh lam, trắng xanh lam, xanh lá cây, trắng nâu, nâu.

Để dễ nhớ hơn bạn có thể sắp xếp dây theo cặp: cam - xanh lá - xanh lam - nâu, sau đó đổi vị trí dây thứ 4 cho dây thứ 6.

Các bước còn lại làm tương tự giống cách bấm dây mạng chuẩn A.

Hi vọng với hướng dẫn này bạn sẽ nhanh chóng hoàn thành 1 sợi dây cáp mạng thông suốt để sử dụng.

Chúc các bạn thực hiện thành công.