19-08-2018, 12:52

Hướng dẫn tải toàn bộ video trên kênh YouTube với YouTube Manager

Có khá nhiều dịch vụ hỗ trợ người dùng tải video, nhưng có khá ít công cụ hỗ trợ tải toàn bộ video trên kênh YouTube. Hôm nay TCN sẽ hướng dẫn bạn tải toàn bộ video trên kênh YouTube.
Hướng dẫn tải toàn bộ video trên kênh YouTube với YouTube Manager

Hướng dẫn tải video trên kênh YouTube với YouTube Manager:

Bước 1: Truy cập vào link dưới.

Bước 2: Cách hoạt động như sau:

  • Get download link from videos ID: Hãy click mục này sau đó dán URL hay ID của video vào mục Videos ID. Sau đó bấm Submit.

Sao chép link tải và dán vào IDM để download với tốc độ max speed. Dịch vụ còn hỗ trợ lấy link ảnh trích từ video với ba mức kích thước là lớn (Thumbnail Max), trung bình (Thumbnail Medium) và nhỏ (Thumbnail Small). Một chức năng phụ khá hay nếu bạn cũng cần lấy ảnh bìa video.

  • Get download link from Channel ID: Hãy click mục này sau đó dán ID của Channel vào Channel ID rồi bấm Submit. Lấy ID như hình:

Sao chép link tải và dán vào file notepad. Sau đó import vào IDM để tải toàn bộ video.

  • Get download link from Playlist ID: Hãy click mục này sau đó dán IURL hay ID của video vào mục Playlist ID. Lấy ID như hình, sau từ khóa list=:

Còn khá nhiều tính năng hữu ích trên YouTube Manager, hãy trải nghiệm nhé!

Ngô Viết Hùng - TECHRUM.VN