21-12-2017, 11:14

Bạn có gặp vấn đề với miếng dán trên iPhone X?

Miếng dán trên iPhone X có thể gây ra nhiều vấn đề như làm cho Face ID không chạy, khiến cho cảm biến tiệm cận nhận diện sai nên màn hình luôn tắt đen ngay cả sau khi đã kết thúc cuộc gọi (có bạn bị dính cuộc gọi 50 phút vì tưởng đã tắt rồi nhưng thật ra không phải).

Bạn có gặp vấn đề với miếng dán trên iPhone X?

Cá nhân mình thì không dán màn hình, chủ yếu vì xấu và làm giảm chất lượng hiển thị, một phần nhỏ khác là để nó những vấn đề nói trên. Anh em dán màn hình iPhone X có gặp lỗi gì không, và nếu dán thì nên dán loại nào cho ổn nhất? Mời anh em chia sẻ nhé.

Cùng chuyên mục