17-11-2017, 17:28

Cách đổi mật khẩu điểm phát WiFi trên iPhone

Apple đã thiết lập sẵn mật khẩu điểm phát WiFi trên iPhone nhưng nó rất phức tạp và khó nhớ. May mắn là, bạn có thể dễ dàng đổi mật khẩu này theo hướng dẫn dưới đây. 

Cách đổi mật khẩu điểm phát WiFi trên iPhone

Trên iPhone, bạn có thể tạo điểm phát WiFi để chia sẻ kết nối dữ liệu di động. Tương tự các điểm phát WiFi khác, iPhone cũng hỗ trợ mật khẩu để bảo vệ điểm phát khỏi các kết nối không mong muốn. Tuy nhiên, nó khá dài, phức tạp và khó nhớ cũng như khó chia sẻ. May thay, bạn có thể đổi mật khẩu này thành mật khẩu của riêng bạn.

Đổi mật khẩu điểm phát WiFi trên iPhone

Để thực hiện, bạn mở ứng dụng Settings (Cài đặt) và chọn Personal Hotspot (Điểm truy cập cá nhân). Nếu tùy chọn này đang bị mờ, bạn cần chắc chắn mình đã bật kết nối dữ liệu di động. Bạn không cần bật điểm phát WiFi nhưng bạn phải bật kết nối dữ liệu di động để có thể thay đổi mật khẩu điểm phát. 

Ngoài ra, bạn có thể mở Control Center (Trung tâm kiểm soát), nhấn và giữ lên nhóm kết nối không dây, và sau đó bật tùy chọn Personal Hotspot (Điểm tr.cập cá nhân). 

Tại màn hình Personal Hotspot (Điểm truy cập cá nhân), bạn chọn tùy chọn WiFi Password (Mật khẩu Wi-Fi). Trên màn hình WiFi Password (Mật khẩu Wi-Fi), bạn nhập mật khẩu mới cho điểm phát. Lưu ý: mật khẩu mới phải có ít nhất 8 ký tự. Nhấn nút Done (Xong). 

Mật khẩu sẽ được thay đổi. Bất kỳ ai đã kết nối vào điểm phát của bạn đều cần phải kết nối lại với mật khẩu mới.

Bích Ngân

Cùng chuyên mục