20-06-2018, 03:59

Các clan CFL tổ chức offline mừng sinh nhật trên cả nước

BN.Star, Myesport, VN-Japan và WinKing là một trong những clan lớn vừa tròn 1 năm tuổi của cộng đồng CrossFire Legends Việt Nam. Họ đã tổ chức cho mình những buổi offline sinh nhật vui vẻ, ấm cúng. Cùng chúng tôi đến với những hình ảnh của những buổi offline đặc biệt này.

Clan BN.Star 

Các clan CFL tổ chức offline mừng sinh nhật trên cả nước 

Clan Myesport 

 

Clan VN-Japan 

  

Clan Winking 

 
 

Clan CFL ngày càng lớn mạnh khi tròn một năm tuổi là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng xạ thủ nước nhà trong bộ môn FPS mobile eSports.

Tải Crossfire Legends tại đây: http://m.onelink.me/6695ba7a