6-02-2018, 09:45

[Săm Soi] Có gì khác biệt giữa Free Fire Battlegrounds và Rules Of Survival?

Phòng chờ


[Săm Soi] Có gì khác biệt giữa Free Fire Battlegrounds và Rules Of Survival?


Máy Bay





Rơi Tự Do





Thả Dù Trên Không





Balo






Phương Tiện Di Chuyển





Cửa Nhà





Xác chết





Dòng Súng Ngắm





Dòng Súng Trường





Dòng Súng Lục





Thông tin chi tiết Free Fire Battlegrounds


Trang chủ: https://ff.garena.vn/


Tải game – iOS


  Android



Tìm hiểu thêm về Rules of Survival:


Fanpage tại VN: https://www.facebook.com/RulesOfSurvivalGame.VN/


Group cộng đồng tại VN: https://www.facebook.com/groups/RulesOfSurvivalGame.VN/


Kênh Youtube tại VN: https://www.youtube.com/channel/UC7reLZ9-rIMHLUdEdwRfZPQ


Tải game trên Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netease.chiji&hl=en_GB


Tải game trên iOS: https://itunes.apple.com/vn/app/rules-of-survival/id1307961750

Cùng chuyên mục