2-10-2017, 13:44

Ra mắt trang phục Đa Sắc của Master Yi Thiên Kiếm và Janna Tiên Kiếm từ 2/10

Ra mắt trang phục Đa Sắc của Master Yi Thiên Kiếm và Janna Tiên Kiếm từ 2/10


Các trang phục Đa Sắc dưới đây sẽ được mở từ ngày 2/10 như sau:

Trang phục
Giá RP
Master Yi Thiên Kiếm (Hồng Ngọc)
20
Master Yi Thiên Kiếm (Hồng Tinh)
Master Yi Thiên Kiếm (Lam Ngọc)
Master Yi Thiên Kiếm (Nham Tinh)
Master Yi Thiên Kiếm (Trân Châu)

Trang phục
Giá RP
Janna Tiên Kiếm (Hồng Tinh)
20
Janna Tiên Kiếm (Lam Bảo)
Janna Tiên Kiếm (Lam Tinh)
Janna Tiên Kiếm (Lục Tinh)
Lưu ý: Từ 2/10 – 8/10, các bạn cần mua trang phục Master Yi Thiên Kiếm hoặc Janna Tiên Kiếm trong sự kiện Trung Thu May Mắn để mua được trang phục Đa Sắc tương ứng.
Cùng chuyên mục