3-11-2016, 15:10

Cười không ngậm được mồm với những bộ copslay giá rẻ “made in Thái Lan” (P.8)

Cười không ngậm được mồm với những bộ copslay giá rẻ 'made in Thái Lan” (P.8)


Vẻ đẹp trai có thể kém, nhưng vẻ lạnh lùng thì không được thua


Nhìn bản sao còn thấy sợ hơn bản gốc


Doctor Strange
1


Hi!


Hello!


Xin chào!


Cùng đi chơi Halloween nhé!


Tôi khóc còn giống hơn ông nhé


Bạn vong niên đây rồi, tuy cách nhau cả mấy thập kỷ nhưng trông chúng ta vẫn như anh em sinh đôi vậy


Lấy nhẫn không? Cho luôn đấy, không phải cướp!


Không ngờ phù thủy cũng có ngoài đời thực
Cùng chuyên mục