22-09-2016, 17:05

Cười không ngậm được mồm với những bộ copslay giá rẻ “made in Thái Lan” (P.7)

Cười không ngậm được mồm với những bộ copslay giá rẻ 'made in Thái Lan” (P.7)


Trố mắt trước 5 viên ngọc rồng


Anh em mau lại đây bắt nó nè


Nhân vậy bí ẩn nhất Conan đây rồi


Ca này...


...và ca này quả thực là khiến bất cứ ai cũng phải... quỳ


Xem miệng ai to hơn nào
Hai phiên bản chỉ khác màu


Ngoài đạo cụ thì lợi thế ngoại hình cũng không thể bỏ qua


Đừng thấy dễ mà bắt chước anh
Cùng chuyên mục