30-09-2019, 22:40

Một hacker đã thâm nhập được vào CSDL của tựa game Words With Friends

Zynga là studio game nổi tiếng thế giới với rất nhiều tựa game thành công như FarmVille, Words With Friends,...

Theo trang The Hacker News, hacker nắm được tất cả tài khoản của người chơi đăng ký trò chơi Words With Friends trước ngày 2 tháng 9 năm nay trên cả hai nên tảng iOS và Android bao gồm các mục: Tên, email, user đăng nhập, mật khẩu (đã mã hoá), thông báo cài đặt lại mật khẩu, số điện thoại, Facebook,...

Một hacker đã thâm nhập được vào CSDL của tựa game Words With Friends

Hacker cũng tuyên bố đã hack dữ liệu thuộc một số trò chơi khác do Zynga phát triển, bao gồm Draw Something và trò chơi OMGPOP đã ngừng hoạt động.

Nếu bạn từng chơi các tựa game của Zynga như Words With Friends, Draw Something thì bạn nên thay đổi ngay mật khẩu cho tài khoản của mình và các dịch vụ khác trong trường hợp bạn sử dụng lại cùng một mật khẩu với dịch vụ Zynga này.

Nguồn: The Hacker News