18-11-2017, 08:20

Các xạ thủ người Hàn Quốc sử dụng bảng Ngọc Tái Tổ Hợp như nào?

Dưới đây là kết quả tổng kết về bảng ngọc của 7 tướng xạ thủ được sử dụng nhiều nhất và tỷ lệ thắng cùng tỷ lệ được sử dụng của chúng!


1. Ezreal


Các xạ thủ người Hàn Quốc sử dụng bảng Ngọc Tái Tổ Hợp như nào?

Ezreal – Tỷ lệ chọn: 24.20%Tỷ lệ sử dụng: 38.26% – Tỷ lệ thắng: 59.98%Tỷ lệ sử dụng: 17.76% – Tỷ lệ thắng: 57.66%

2. VayneVayne – Tỷ lệ chọn: 23.99%Tỷ lệ sử dụng: 41.35% – Tỷ lệ thắng: 48.98%Tỷ lệ sử dụng: 14.51% – Tỷ lệ thắng: 50.29%

3. TristanaTristana – Tỷ lệ chọn: 21.08%Tỷ lệ sử dụng: 40.09% – Tỷ lệ thắng: 49.60%

4. CaitlynCaitlyn – Tỷ lệ chọn: 17.52%Tỷ lệ sử dụng: 29.71% – Tỷ lệ thắng: 47.96%Tỷ lệ sử dụng: 20.35% – Tỷ lệ thắng: 46.43%

5. XayahXayah – Tỷ lệ chọn: 16.94%Tỷ lệ sử dụng: 38.32% – Tỷ lệ thắng: 49.07%Tỷ lệ sử dụng: 14.91% – Tỷ lệ thắng: 51.01%

6. JhinJhin – Tỷ lệ chọn: 15.16%Tỷ lệ sử dụng: 25.34% – Tỷ lệ thắng: 46.15%Tỷ lệ sử dụng: 15.76% – Tỷ lệ thắng: 48.85%

7. VarusVarus – Tỷ lệ chọn: 14.65%Tỷ lệ sử dụng: 34.72% – Tỷ lệ thắng: 51.91%Tỷ lệ sử dụng: 17.31% – Tỷ lệ thắng: 46.91%

Nguồn: thanhnien.vn

Cùng chuyên mục