2-01-2019, 19:10

Suzuki GS-R750 chính thức có thông báo dừng sản xuất ở Châu Âu


Suzuki GS-R750 chính thức có thông báo dừng sản xuất ở Châu Âu
Lý do chính mà Suzuki GSX-R750 (cả GSX-R600) không thể được bán tại thị trường Châu Âu là vấn đề 'khí thải' không đủ đáp ứng tiêu chuẩn Euro4, mà năm cuối 2018 là năm Chính Phủ Châu Âu cho phép xe máy vượt qua tiêu chuẩn Euro3 vẫn được bán trên thị trường.
Tuy nhiên tại Hoa Kỳ, với sự tập trung của các tiêu chuẩn khí thải không cao như tại Châu Âu, với năm 2019 họ vẫn có cơ hội chiếm giữ đơn hàng GSX-R750, ngay cả Hayabusa cũng vậy.
Với thông tin này, cả 2 mô hình GSX-R750, Hayabusa tại thị trường Châu Âu sẽ biến mất vĩnh viễn bởi điều luật khí thải nghiêm ngặt.
Cùng chuyên mục