2-01-2019, 12:31

Phụ Tùng trên chiếc xe MotoGP phải thay là bao nhiêu km?

Những chiếc xe MotoGP được xem là những mẫu xe vô giá trị và rất đắt. Tất nhiên, những món phụ tùng trên xe cũng tương tự, được gia công hoàn hảo và chính xác. Để các món phụ tùng này hoạt động ổn định nhất có thể thì mỗi món phụ tùng này sẽ được thay mới hoàn toàn.
Phụ Tùng trên chiếc xe MotoGP phải thay là bao nhiêu km?
Nhớt bôi trơn động cơ, nước mát sẽ được thay thế mới vào khoảng 350km.
Dây sên (dây xích) truyền động được thay mới vào khoảng 500km.
Nhông và dĩa được thay mới vào khoảng 1.000km.
Lá côn - lá thép được thay mới vào khoảng 1.000km.
Cặp đĩa trước được thay thế mới vào khoảng 1.000km.
Cặp mâm Oz Racing được thay mới vào khoảng 1.200km.
Khối động cơ sau khi chạy xong khoảng 2.000km sẽ được thay thế bằng 1 khối động cơ khác.
Cụm ghi đông và đuôi sau bao gồm cả yên sẽ được thay mới vào khoảng 4.000km.
Khung sườn và gắp sau sẽ được thay mới vào khoảng 4.500km.
Như vậy, số km thay mới của từng món phụ tùng trên sẽ khoảng từ 5.000 đổ xuống để hoạt động ổn định nhất có thể. Đối với các mẫu xe phổ thông cũng tương tự, đều có mức giới hạn km hoạt động.
Cùng chuyên mục