15-08-2018, 21:40

Xe cũ 50 năm đạt tốc độ kỷ lục 725 km/h

Challenger 2 được sản xuất năm 1968. Phiên bản Challenger 1 từng thiết lập kỷ lục 653 km/h năm 1960. 

Nguồn: Zing