15-08-2018, 20:27

Những cảm biến thông dụng có chức năng làm sạch hay giảm thiểu khí thải ra môi trường

Một cách tổng quát những bộ cảm biến thông dụng được trang bị cho ô tô nhằm vào những mục đích như tiết kiệm nhiên liệu, nâng cao công suất và tính năng hoạt động của động cơ, giảm ô nhiễm thông qua việc điều chỉnh thời điểm đánh lửa, điều chỉnh thời điểm và khoảng thời gian cung cấp nhiên liệu, làm sạch khí thải.

Ở phần trước, TCN cùng các bạn đã tìm hiểu vị trí và các chức năng thông qua việc điều chỉnh điểm đánh lửa, điều chỉnh thời điểm và khoảng thời gian cung cấp nhiên nhiệu.

Sau đây hãy cùng TCN tìm hiểu những cảm biến thông dụng có chức năng làm sạch hay giảm thiểu khí thải ra môi trường.

Cảm biến Oxy (Oxygen Sensor) 

Những cảm biến thông dụng có chức năng làm sạch hay giảm thiểu khí thải ra môi trường

Cảm biến Oxy thường được bố trí trên các ống thải của động cơ. Cảm biến này có thể coi là quan trọng nhất trên ô tô đời mới.

Cảm biến Oxy có chức năng đo lượng oxy dư trong khí thải động cơ và truyền tín hiệu về bộ xử lý trung tâm (ECU) nhằm điều chỉnh tỉ lệ nhiên liệu và không khí cho phù hợp.

Cảm biến Oxy sẽ báo cho bộ xử lý trung tâm của động cơ biết những thông tin liên quan đến các thành phần khí thải của động cơ. Từ đó ECU sẽ điều chỉnh thời gian kéo dài của việc cung cấp nhiên liệu sao cho những hóa chất có ảnh hưởng xấu đến môi trường sẽ được giảm thiểu đến mức tối đa.

Ngoài ra, khi xe không vượt qua được đợt kiểm tra kỹ thuật định kỳ hàng năm (annual inspection) do hàm lượng của một số hóa chất trong khí thải (CxHy, NOx, CO, SOx, … ) vượt quá trị số cho phép và gây ô nhiễm môi trường , thường phải thay mới bộ cảm biến Oxy.

Khi cảm biến bị hư hỏng thường xảy ra một số hiện tượng như sau: Đèn Check Engine phát sáng, mức tieu hao nhiên liệu tăng, tăng tốc không tốt, tốc độ cầm chừng không ổn định, mức độ ô nhiễm môi trường tăng…

Cảm biến nhiệt độ khí nạp (IAT – Intake Air Temperature) 

IAT thường được bố trí bên trong bộ cảm biến lưu lượng khí nạp (MAF).

Khi nhiệt độ môi trường cao, nhiệt độ không khí nạp cũng sẽ cao hơn, lưu lượng dòng khí không đổi nhưng khối lượng của nó sẽ thấp hơn do hiện tượng dãn nở. IAT sẽ truyền tải thông tin này để bộ xử lý trung tâm (ECU) rút ngắn khoảng thời gian cung cấp nhiên liệu cho động cơ nhằm tiết kiệm và bảo vệ môi trường.

Khi bộ cảm biến này bị hỏng mức tiêu thụ nhiên liệu sẽ gia tăng, động cơ thải khói đen và xe sẽ không vượt qua được kiểm tra định kỳ hàng năm.

Cảm biến nhiệt độ EGR (EGR Temperature Sensor)

Bộ cảm biến nhiệt độ EGR thường được bố trí trên đường ống dẫn khí cháy từ EGR đến ống góp hút của động cơ.

Cảm biến loại này giúp cho việc điều khiển độ mở các van của EGR được chính xác hơn nhằm giảm thiểu những hóa chất phát sinh có hại cho môi trường. 

Khi cảm biến nhiệt độ EGR bị hỏng, nhiệt độ đốt cháy nhiên liệu sẽ tăng cao, tốc độ đốt cháy nhiên liệu nhanh hơn làm phát sinh những tiếng nổ kích động (knocking) có thể gây hư hỏng cho động cơ. Ngoài ra chất lượng khí thải của động cơ trong trường hợp này có thể cũng sẽ không đạt những yêu cầu kỹ thuật.

Minh Tấn

Nguồn: CafeAuto