1-01-2018, 07:42

Bảng giá xe Toyota, Mazda, Kia và Hyundai mới nhất

Giá bán các mẫu xe Toyota CKD năm 2018:

Bảng giá xe Toyota, Mazda, Kia và Hyundai mới nhất

Toyota Vios có mức giảm 48 - 58 triệu đồng. Giá phiên bản cao nhất hiện là 586 triệu đồng 

 

Giá bán các mẫu xe Mazda năm 2018: 

 

Giá bán xe Kia năm 2018: 

 

Giá bán xe Hyundai năm 2018: 

 
 

Lê Hà (Tổng hợp)