22-12-2017, 12:52

Ôtô không đáp ứng được yêu cầu khí thải sẽ bị dừng đăng kiểm từ 1/1/2018

Rà soát mới đây của Bộ Giao thông - Vận tải cho thấy, đến tháng 12/2017, có 47 doanh nghiệp tiếp tục xây dựng kế hoạch nhập khẩu, sản xuất xe ô tô sử dụng nhiên liệu diesel tiêu chuẩn khí thải mức 2. 

Để đảm bảo thực hiện nghiêm lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 4 đối với xe ô tô, Bộ Giao thông - Vận tải đã có văn bản yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam khẩn trương tổ chức thực hiện thủ tục đăng kiểm cho các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất lắp ráp ô tô sử dụng nhiên liệu diesel theo quy định. 

Đồng thời, đối chiếu kế hoạch nhập khẩu, sản xuất ô tô sử dụng nhiên liệu diesel của từng doanh nghiệp để tổng hợp, báo cáo Bộ trước ngày 30 hàng tháng kết quả đăng kiểm, đưa ra thị trường ô tô sử dụng nhiên liệu diesel của từng doanh nghiệp theo từng kiểu loại xe và đề xuất, kiến nghị kịp thời giải pháp, có biện pháp đơn giản hóa thủ tục, ưu tiên, rút ngắn thời gian kiểm tra, thử nghiệm, tạo điều kiện để doanh nghiệp sản xuất, đưa sản phẩm ra thị trường trước ngày 31/12/2017 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định 49/2011/QĐ-TTg ngày 1/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới chỉ rõ, từ ngày 1/1/2017, các loại xe ô tô dạng trên phải đạt tiêu chuẩn khí thải mức độ Euro 4; xe mô tô hai bánh phải đạt mức Euro 3 (gọi tắt là mức 3) mới được cấp chứng nhận kiểm định. 

Hà Trang (Theo Báo Hải quan)

Cùng chuyên mục