22-12-2017, 12:47

Chi quỹ bình ổn để giữ nguyên giá xăng, dầu

Thay vào đó, Liên bộ quyết định chi quỹ bình ổn xăng dầu 523 đồng/lít đối với mặt hàng xăng khoáng (kỳ trước chi sử dụng 585 đồng/lít); 546 đồng/lít đối với xăng E5 (kỳ trước chi sử dụng 604 đồng/lít); 417 đồng/lít với dầu diesel (kỳ trước chi sử dụng 388 đồng/lít); 460 đồng/lít đối với dầu hỏa (kỳ trước sử dụng 485 đồng/lít); 80 đồng/kg đối với mazout (kỳ trước chi sử dụng 239 đồng/kg).

Chi quỹ bình ổn để giữ nguyên giá xăng, dầu

Như vậy, hiện giá xăng RON 92 vẫn áp dụng ở mức không cao hơn 18.580 đồng/lít. Xăng E5 không cao hơn 18.243 đồng/lít. Dầu hỏa không cao hơn 13.617 đồng/lít. Dầu mazout 180CST 3.5S không cao hơn 12.382 đồng/kg. Dầu diesel 0.05S không cao hơn 15.169 đồng/lít.

Hà Thu

Cùng chuyên mục