25-09-2017, 08:27

Hướng dẫn giúp xe ô tô thoát lầy dễ dàng

Dùng thanh gỗ, dùng xẻng, dùng thanh kéo... là một số mẹo giúp ô tô thoát chỗ lầy dễ dàng.

Mẹo giúp xe ô tô thoát khỏi đầm lấy dễ dàng
Nguồn: cafeauto.vn
Cùng chuyên mục