Các lỗi vi phạm sẽ bị tịch thu xe ô tô

  • |
  • Xe cộ |
  • 545 Lượt xem
  • 8Cải tạo xe ô tô khác thành ô tô chở khách, đua xe ô tô trái phép... là một trong những lỗi vi phạm sẽ bị tịch thu xe ô tô, căn cứ vào Nghị định 46/2016/NĐ-CP. STT Hành vi vi phạm Căn cứ pháp lý 1 - Điều khiển xe ô tô quá niên hạn sử dụng tham gia giao thông - Điều khiển các loại xe sản xuất, lắp
545
🔥 NÓNG : Chủ đề nổi bật nhất trong ngày. Đọc ngay !
Cải tạo xe ô tô khác thành ô tô chở khách, đua xe ô tô trái phép... là một trong những lỗi vi phạm sẽ bị tịch thu xe ô tô, căn cứ vào Nghị định 46/2016/NĐ-CP.STTHành vi vi phạmCăn cứ pháp lý
1
- Điều khiển xe ô tô quá niên hạn sử dụng tham gia giao thông
- Điều khiển các loại xe sản xuất, lắp ráp trái quy định tham gia giao thông
Điểm d Khoản 6 và Điểm b, c Khoản 5 Điều 16
2
Cải tạo các xe ô tô khác thành ô tô chở khách
Điểm b Khoản 14 và Điểm b Khoản 9 Điều 30
3Đua xe ô tô trái phépĐiểm b Khoản 4, Khoản 2, 3 Điều 34
4
Tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần các hành vi dưới đây:
Người điều khiển xe ô tô đăng ký hoạt động trong khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế nếu phạm 01 trong 02 lỗi dưới đây sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 - 5.000.000 đồng. Tái phạm nhiều lần sẽ bị tịch thu phương tiện:
- Không có tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm nhập, tái xuất theo quy định
- Điều khiển xe ô tô không có phù hiệu kiểm soát theo quy định hoặc có nhưng đã hết giá trị sử dụng hoặc sử dụng phù hiệu không do cơ quan có thẩm quyền cấp.
Điểm b Khoản 3, Khoản 1, 2 Điều 36

Nguồn: thuvienphapluat.vn