20-10-2016, 15:11

Cập nhật giá bán các mẫu xe Mercedes-Benz tháng 10/2016

Trong tháng 10, Mercedes-Benz đã giới thiệu tại thị trường Việt Nam E-class thế hệ 10 với mức giá mới chính thức được áp dụng từ tháng 10. Dưới đây là bảng giá bán các mẫu xe Mercedes-Benz cập nhật tháng 10/2016.

Cập nhật giá bán các mẫu xe Mercedes-Benz tháng 10/2016

Cập nhật giá bán các mẫu xe Mercedes-Benz tháng 10/2016. (Nguồn tổng hợp: ictnews.vn).

Theo Duy Phan tổng hợp/Gia Đình Việt Nam

Nguồn: http://www.giadinhvietnam.com/cap-nhat-gia-ban-cac-mau-xe-mercedes-benz-thang-102016-c30615.html