30-04-2019, 08:30

Người thi bằng lái xe có thể bị trượt lý thuyết dù chỉ sai một câu

Ông Nguyễn Văn Huyện, tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, về việc sửa đổi Thông tư 12 trong đào đạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX), cơ quan này dự kiến tăng số lượng câu hỏi sát hạch lý thuyết lái xe ôtô từ 450 hiện nay lên 600 câu từ quý III/2019. Đặc biệt, trong 600 câu này sẽ có 100 câu thuộc dạng điểm liệt, trước đây không có.

Người thi bằng lái xe có thể bị trượt lý thuyết dù chỉ sai một câu
Một học viên thi phần lý thuyết lái xe ôtô tại TP HCM.

Đề thi lý thuyết sẽ có 30 câu, lấy ngẫu nhiên từ bộ 600 câu hỏi. Ông Huyện giải thích, học viên trả lời đúng 29 câu và sai một câu nhưng câu này là câu điểm liệt, phần thi lý thuyết vẫn bị đánh trượt.

Điều này được cho là để nâng cao chất lượng học luật giao thông của người Việt. Bởi hiện nay, người thi bằng B1 và B2 được phép sai tới 4 câu, hạng C, D và E tối đa được sai 2 câu.

Trước đó hồi tháng 4/2018, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết dự kiến tăng số câu hỏi sát hạch lý thuyết lái xe từ 450 lên 500 câu, tức bổ sung 50 câu hỏi mới, nhưng hiện chưa áp dụng. Những câu hỏi cũ được rà soát, điều chỉnh theo hướng chỉ có một đáp án đúng cho mỗi câu hỏi, thay vì có trường hợp hai đáp án đúng ở một câu hỏi như trước./

Theo VNE