18-08-2018, 17:41

Độc đáo với ôtô bay có gắn cánh quạt của trực thăng

Buổi thử nghiệm chiếc xe ôtô bay đã khiến nhiều người bất ngờ khi chỉ trang bị thêm mỗi cánh quạt trực thăng. Và cánh quạt đó đã giúp xe nhấc bổng lên cao trong ít phút. 

Video: ViralHog

Nguồn: Zing