19-08-2018, 23:17

Trấn Thành là giám khảo có tâm nhất khi liên tục thị phạm cho thí sinh tại Thách thức danh hài

Youtube