9-10-2017, 05:26

RNG vs G2 - World Championship 2017 - Royal Never Give Up vs G2 Esports

Youtube - Liên minh huyền thoại - lol - lmht