8-10-2017, 17:01

Sau trận này chúng ta có thể thấy đánh Aoe đời 4 với Hà Nội không khác nào tự sát

Youtube - Đế Chế - Aoe