8-10-2017, 12:06

2017 World Championship: Group Stage Day 3: TSM vs WE - SSG vs RNG - SKT vs AHQ - C9 vs EDG

Youtube - Liên minh huyền thoại - lol - lmht