8-10-2017, 11:45

SSG vs RNG - World Championship 2017 - Samsung Galaxy vs Royal Never Give Up

Youtube - Liên minh huyền thoại - lol - lmht