7-10-2017, 23:28

C9 vs EDG - World Championship 2017 - Cloud9 vs Edward Gaming

Youtube - Liên minh huyền thoại - lol - lmht