7-10-2017, 16:34

Worlds 2017 Day 2 Recap/Highlights | LoL eSports

Youtube - Liên minh huyền thoại - lol - lmht