7-10-2017, 01:34

Phỏng vấn GAM sau chiến thắng trước FNC [CKTG2017]

Youtube