6-10-2017, 17:44

IMT vs FNC - World Championship 2017 - Immortals vs Fnatic

Youtube - Liên minh huyền thoại - lol - lmht