5-10-2017, 23:54

[Thách Đấu Hàn] SKT Wolf Janna hỗ trợ cho Kog’Maw – SSG Ruler

[Thách Đấu Hàn] SKT Wolf Janna hỗ trợ cho Kog’Maw – SSG Ruler
Nguồn : lienminh360.vn