16-04-2016, 22:39

Video - Xiaomi Redmi Note 4G - giá hơn 2 triệu, 2GB RAM, có 4G