29-03-2016, 12:16

Video - Đánh giá chi tiết Xiaomi Redmi Note 3 Pro: hiệu năng rất tốt, camera vẫn còn hạn chế