16-09-2016, 12:17

16 chiếc bánh siêu ngụy trang, cái thứ 2 bạn không ai biết ăn thế nào


Bạn đã bao giờ có ý nghĩ muốn làm một chiếc bánh mà mọi người không phát hiện ra chưa? Chúng ta cùng tham khảo 17 chiếc bánh siêu ngụy trang dưới đây nhé!


Chiếc bánh làm từ gỗ phải không?


Tôi không biết làm thế nào để ăn?
Sáng tạo

Không đúng với lực hấp dẫn16 chiếc bánh siêu ngụy trang, cái thứ 2 bạn không ai biết ăn thế nào

Nhẫn

Ai muốn ăn thịt bò không?

Thật sự quá siêu! Nhiều người sẽ bị mắc lừa, bánh ngọt ngụy trang tốt sẽ không bị người phát hiện ăn mất!


Huy Hoàng

Cùng chuyên mục